Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Årsmøte i NPF

  • Det vil bli avholdt ordinært årsmøte i Norsk Porfyriforening i Oslo, 17. august 2019
  • Alle medlemmer får tilsendt invitasjon i posten med utfyllende informasjon medio juni