Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Årsmøte i NPF

  • Det vil bli avholdt ordinært årsmøte i Norsk Porfyriforening i Bergen, lørdag 5. mai
  • Alle medlemmer får tilsendt invitasjon i posten med informasjon om tid og sted medio februar