Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 

Norsk porfyriforening - NPF har siden 1998 vært medlem av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - FFO.

Les mer om Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - FFO  http://ffo.no