Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Medlemstilbud

 

 • NPF inviterer til årlige årsmøter for alle sine medlemmer på ulike steder i Norge
  • NPF utgir årlig et sommerbrev i juni. I desember utkommer medlemsbladet Porfyri-Nytt
  • NPF har utarbeidet brosjyre
  • NPF driver likepersonarbeid 
  • NPF er medlem av FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  • NPF samarbeider med NAPOS - Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer