Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS

 

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. Leger ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS rådgir både helsepersonell og pasienter om ulike porfyrisykdommer. 

 

Norsk porfyriforening - NPF samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS på brukermedvirkningsnivå gjeldende prosjekter iverksatt av Kompetansesenteret for porfyrisykdommer -  NAPOS og ved utvikling av pasientkurs for de ulike porfyrisykdommene. Norsk porfyriforening - NPF deltar på årlige samarbeidsmøter og på senterrådsmøter. 

 

Du finner alt av informasjon gjeldende porfyrisykdommer på hjemmesiden til Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS.  http://napos.no