Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser - NKSD

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ble etablert 01.01.2014.  NKSD er en nasjonal tjeneste som samordner alle 9 kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Et av disse er Senter for sjeldne diagnoser, som er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. 

 

Fellesenheten i NKSD er i likhet med Senter for sjeldne diagnoser organisert i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF.

 

Henvendelser
NKSD betjener Servicetelefon for sjeldne tilstander 800 41 710 hvor alle som ikke har tilbud ved et kompetansesenter kan henvende seg. Her finner du en oversikt over diagnoser fordelt på kompetansesentrene 

 

Les mer om Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser - NKSD  http://sjeldne-diagnoser.no