Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Om oss

 • NPF er en interesseorganisasjon  for alle som har en porfyrisykdom og for deres familie & pårørende
 • NPF ble etablert 17. januar 1997
 • NPF har hatt statlige driftsmidler fra 1998
 • NPF har et valgt styre på 1 leder, 1 nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • NPF har ansatt daglig leder i 30 % stilling som foretar alt av formelt arbeidet og er kontaktleddet utad

 

Medlemskap

 • Medlemmene til NPF kommer fra alle landets 19 fylker 
 • Antallet medlemmer varierer fra år til år, men har i de siste årene hatt et synkende medlemstall.  
 • De fleste av porfyrisykdommene er representert blant medlemmene
 • Ønsker du medlemskap kan du klikke deg inn på kontaktskjemaet og fylle inn nødvendig informasjon
 • Som medlem er du hjertelig velkommen til å påvirke foreningens arbeid i å finne gode tilretteleggende tiltak eller utføre aktivitet som fremmer felles interesser

 • Velkommen!