Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Statlige driftsmidler

  • Norsk Porfyriforening - NPF har siden 1998 vært bevilget statlige driftsmidler 
  • De årlige utbetalte driftsmidlene har variert for hvert år ut i fra medlemsantall og hvor mange midler som har vært til disposisjon i fordelingsnemda, fordelt på det antall organisasjoner som til en hver tid har vært godkjent med statlige driftsmidler
  • Fordelingsnemda har annonsert at enkelte organisasjoner fra 2019 får utbetalt langt færre driftsmidler enn tidligere. NPF er i denne kategorien og må derfor anta at driftsmidlene blir sterkt redusert fra neste år 
  • Styret i NPF vil i løpet av 2018 ta stilling til hvordan det på best mulig måte, ut i fra reduksjoner i driftsmidler, vil la seg gjøre å drifte organisasjonen på en forsvarlig måte også i fremtiden
  • NPF kommer tilbake med mer informasjon når styret har tatt de endelige beslutningene for fremtidig drift