Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

Statlige driftsmidler

  • Norsk Porfyriforening - NPF har siden 1998 vært bevilget statlige driftsmidler. 
  • De årlige utbetalte driftsmidlene har variert for hvert år ut i fra medlemsantall og hvor mange midler som har vært til disposisjon i fordelingsnemda, fordelt på det antall organisasjoner som til en hver tid har vært godkjent med statlige driftsmidler.
  • Fordelingsnemda har annonsert at enkelte organisasjoner fra 2020 får endringer i størrelsen på driftsmidlene. Noen organisasjoner får mer å rutte med, mens andre får mindre. Pr. i dag kjenner man ikke det eksakte beløpet. 
  • Ut i fra endringer i driftsmidlenes størrelse vil styret i NPF ta stilling til hvordan man på best mulig måte kan drifte organisasjonen også i fremtiden.
  • NPF kommer tilbake med mer informasjon når styret og årsmøtet 2019 har tatt de endelige beslutningene for fremtidig drift.