Norsk Porfyriforening

Pasientorganisasjon

STYRET I NPF

Leder: Kristoffer Aavik

Nestleder: Kristin Heienberg

1. styrerepr: Gro Isnes

2. styrerepr. Wivi-Ann Westgård

3. styrerepr. Bente Corneliussen

1. vararepr. Nikolai Westgård

2. vararepr. Truls Corneliussen

 

LIKEPERSONER i NPF

Sissel Løken Millaa - PCT

Tove Mathiassen - PV

Kristin Heienberg - EPP

Kristoffer Aavik - EPP

Annika Westgård - AIP

Wivi-Ann Westgård - AIP