NPF-Norsk Porfyriforening

porfyri@porfyri.no

Tlf: 97595678

 

LIKEPERSONSARBEID    
NPF er tildelt likepersonmidler, og har pr. i dag 4 likepersoner. Dersom du har behov for å snakke om din porfyrisykdom med en person som har lik diagnose som deg, er du hjertelig velkommen til å ringe en av likepersonene under.
     
Likepersoner Diagnose Telefon
     
Kristin Heienberg EPP 95865464
Annika Westgård AIP 91751388
Hanne-Britt Larsen (AIP) 37015977
 
Likeperson for levertransplanterte AIP-diagnostiserte

Wivi-Ann Westgård
Arrangement og reiseansvarlig

AIP 97595678
     
     
Likepersonene i NPF tilbyr    
     
Telefontjeneste    
Besøkstjeneste    
Èn til Èn samtale    
Likepersonstreff på medlemssamlinger med organiserte gruppesamtaler over aktuelle temaer
 
NPF HAR BEHOV FOR FLERE LIKEPERSONER
 
NPF har behov for å tilknyttes likepersoner med porfyridiagnosene PCT, PV, HCP og CEP. For å bli godkjent likeperson i NPF må du gjennomgå et formelt internt kurs, noe som vil bli prioritert gjennomført i løpet av 2015. Dersom du har lyst til å høre hva likepersonarbeidet går ut på, så ber vi deg ta kontakt med Wivi-Ann Westgård.

Forside
Styret
Aktiviteter
Likeperson
Medlemskap
Medlemsblad
NPF-orientering
Vedtekter